הסכם גירושין

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא הסכם בין בני זוג נשואים, המסדיר את נושאים שונים הנוגעים לגירושין, כגון מזונות, חלוקת רכוש וחזקת ילדים.

הסכם גירושין הוא הסכם משפטי מחייב, שיכול להוות אלטרנטיבה להליך גירושין משפטי. אם בני הזוג מצליחים להגיע להסכמות בנושאים השונים הנוגעים לגירושין, הם יכולים להגיש את ההסכם לאישור בית המשפט. לאחר אישור ההסכם על ידי בית המשפט, הוא הופך להיות חלק מהתיק המשפטי, והוא מחייב את שני בני הזוג.

נושאים נפוצים בהסכמי גירושין

הסכמי גירושין יכולים לכלול סעיפים רבים, אך הנושאים הנפוצים ביותר הם:

  • מזונות: הסכם מזונות קובע את גובה המזונות שאחד מבני הזוג ישלם לבן/בת הזוג האחר/ת. מזונות יכולים להיות מזונות זמניים, שניתנים עד לסידור סופי של נושאי הגירושין, או מזונות קבועים, שניתנים למשך תקופה ארוכה או לכל החיים.
  • חלוקת רכוש: הסכם חלוקת רכוש קובע כיצד יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג בין שני בני הזוג. הרכוש המשותף יכול לכלול נכסים כגון דירה, רכב, חשבונות בנק, קופות גמל וזכויות סוציאליות.
  • חזקת ילדים: הסכם חזקת ילדים קובע אצל מי מבני הזוג יגורו הילדים לאחר הגירושין. ההסכם יכול לכלול גם סעיפים בנושאים כגון הסדרי ראייה, חינוך וטיפול רפואי של הילדים.
  • עניינים נוספים: הסכם גירושין יכול לכלול גם סעיפים בנושאים נוספים, כגון שמו של הילד, ביטוח חיים, ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות.

איך לכתוב הסכם גירושין

הסכם גירושין צריך להיערך על ידי עורך דין מומחה לדיני משפחה. עורך הדין יכול לעזור לבני הזוג להגיע להסכמות בנושאים השונים הנוגעים לגירושין, ולוודא שההסכם ערוך בצורה נכונה ויש לכלול בו את כל הפרטים הרלוונטיים.

בנוסף, חשוב לזכור שהסכם גירושין הוא הסכם משפטי מחייב, ולכן חשוב לקרוא אותו בעיון ולבקש מעורך הדין הסבר על כל סעיף בסעיף.

האם אפשר לחתום על הסכם גירושין ללא עורך דין?

בישראל, אין חובה חוקית לחתום על הסכם גירושין בפני עורך דין. עם זאת, מומלץ מאוד לעשות זאת, מכיוון שעוץ דין יכול לעזור לבני הזוג להגיע להסכמות הוגנות ויעילות, ולוודא שההסכם ערוך בצורה נכונה ויש לכלול בו את כל הפרטים הרלוונטיים.

חתימה על הסכם גירושין ללא עורך דין עלולה לגרום לבעיות בעתיד, אם אחד מבני הזוג יטען שההסכם אינו הוגן או שהוא לא הבין את משמעותו.

האם אפשר לשנות הסכם גירושין?

הסכם גירושין הוא הסכם משפטי מחייב, אך ניתן לשנותו בהסכמת שני בני הזוג. אם אחד מבני הזוג מעוניין לשנות את ההסכם, הוא צריך לפנות לעורך דין ולבקש ממנו להגיש בקשה לשינוי ההסכם לבית המשפט.

בית המשפט יאשר את שינוי ההסכם אם הוא סבור שהוא הוגן ושלא פוגע בזכויות של אחד מבני הזוג.

הסכם גירושין ברבנות

הסכם גירושין ברבנות הוא הסכם בין בני זוג יהודים, המסדיר את נושאים שונים הנוגעים לגירושין, כגון מזונות, חלוקת רכוש וחזקת ילדים.

הסכם גירושין ברבנות הוא הסכם משפטי מחייב, שיכול להוות אלטרנטיבה להליך גירושין משפטי בבית המשפט לענייני משפחה. אם בני הזוג מצליחים להגיע להסכמות בנושאים השונים הנוגעים לגירושין, הם יכולים להגיש את ההסכם לאישור בית הדין הרבני. לאחר אישור ההסכם על ידי בית הדין הרבני, הוא הופך להיות חלק מהתיק המשפטי, והוא מחייב את שני בני הזוג.

האם אפשר לחתום על הסכם גירושין ברבנות ללא עורך דין?

בישראל, אין חובה חוקית לחתום על הסכם גירושין ברבנות בפני עורך דין. עם זאת, מומלץ מאוד לעשות זאת, מכיוון שעוץ דין יכול לעזור לבני הזוג להגיע להסכמות הוגנות ויעילות, ולוודא שההסכם ערוך בצורה נכונה ויש לכלול בו את כל הפרטים הרלוונטיים.

חתימה על הסכם גירושין ברבנות ללא עורך דין עלולה לגרום לבעיות בעתיד, אם אחד מבני הזוג יטען שההסכם אינו הוגן או שהוא לא הבין את משמעותו.

האם אפשר לשנות הסכם גירושין ברבנות?

הסכם גירושין ברבנות הוא הסכם משפטי מחייב, אך ניתן לשנותו בהסכמת שני בני הזוג. אם אחד מבני הזוג מעוניין לשנות את ההסכם, הוא צריך לפנות לעורך דין ולבקש ממנו להגיש בקשה לשינוי ההסכם לבית הדין הרבני.

בית הדין הרבני יאשר את שינוי ההסכם אם הוא סבור שהוא הוגן ושלא פוגע בזכויות של אחד מבני הזוג.

הבדלים בין הסכם גירושין ברבנות להסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה

הסכם גירושין ברבנות והסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה הם שני סוגי הסכמים משפטיים שיכולים להסדיר את נושאים שונים הנוגעים לגירושין, כגון מזונות, חלוקת רכוש וחזקת ילדים. עם זאת, ישנם מספר הבדלים עיקריים בין שני סוגי ההסכמים.

סמכות שיפוטית

הסמכות לדון בהסכמי גירושין ברבנות נתונה לבית הדין הרבני, בעוד שהסמכות לדון בהסכמי גירושין בבית המשפט לענייני משפחה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

הבדלים בנושאים הנכללים בהסכם

הסכמי גירושין ברבנות יכולים לכלול רק נושאים שקשורים לדין העברי, כגון מזונות, חלוקת רכוש וחזקת ילדים. לעומת זאת, הסכמי גירושין בבית המשפט לענייני משפחה יכולים לכלול גם נושאים שאינם קשורים לדין העברי, כגון משמורת על חפצים אישיים, שם המשפחה של הילדים וזכויות סוציאליות.

הבדלים בהליך האישור

הסכמי גירושין ברבנות מאושרים על ידי בית הדין הרבני, בעוד שהסכמי גירושין בבית המשפט לענייני משפחה מאושרים על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

הבדלים בתחולת ההסכם

הסכם גירושין ברבנות חל על בני הזוג בלבד, בעוד שהסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה חל גם על ילדיהם של בני הזוג.