תביעת מזונות רטרואקטיבית

תביעת מזונות רטרואקטיבית

תביעת מזונות רטרואקטיבית היא תביעה לתשלום מזונות עבור תקופה שקדמה להגשת התביעה. תביעות אלו מעוררות שאלות משפטיות מורכבות, נוגעות לעיתים קרובות ברגשות עזים ומעמידות את בית המשפט בפני אתגר של איזון בין צדק משפטי לבין מציאות כלכלית.

הבסיס המשפטי:

הזכות לתבוע מזונות רטרואקטיבית מעוגנת בחוק המזונות. סעיף 3 לחוק קובע כי ניתן לתבוע מזונות "מן היום שבו הוגשה התביעה". עם זאת, פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי ניתן, במקרים חריגים, לפסוק מזונות גם עבור תקופה שקדמה להגשת התביעה.

התנאים לפסיקת מזונות רטרואקטיבית:

בית המשפט יבחן מספר תנאים מצטברים בטרם יפסוק מזונות רטרואקטיבית:

 • הוכחת צורך: על התובע להוכיח כי היה זקוק למזונות בתקופה שקדמה להגשת התביעה.
 • הוכחת יכולת: על הנתבע להוכיח כי היה ביכולתו לשלם מזונות בתקופה שקדמה להגשת התביעה.
 • הסבר סביר: על התובע להציג הסבר סביר מדוע לא הגיש תביעה קודם לכן.

שיקולים נוספים:

בית המשפט יבחן גם שיקולים נוספים, כגון:

 • משך התקופה שקדמה להגשת התביעה.
 • התנהגות הצדדים במהלך התקופה שקדמה להגשת התביעה.
 • הנזק שנגרם לתובע כתוצאה מהיעדר תשלום מזונות.

האתגרים:

תביעות מזונות רטרואקטיבית מעוררות מספר אתגרים:

 • קושי בהוכחה: קשה להוכיח צורך ויכולת רטרואקטיבית.
 • פגיעה בנתבע: פסיקת מזונות רטרואקטיבית עלולה לפגוע קשות בנתבע, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה רגשית.
 • חוסר ודאות: קיים חוסר ודאות לגבי התוצאה של תביעות אלו.

תביעת מזונות רטרואקטיבית היא כלי משפטי מורכב שיכול לשמש להשגת צדק משפטי במקרים חריגים. חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה לפני הגשת תביעה שכזו.

תביעת מזונות רטרואקטיבית: אישה וילדים

נושאמזונות אישהמזונות ילדים
הגדרת הזכותזכותה של אישה לקבל תמיכה כלכלית מבעלה, לאחר גירושין, במקרים בהם היא אינה מסוגלת לפרנס את עצמה. למידע נוסף על מזונות אישה.זכותם של ילדים לקבל תמיכה כלכלית משני הוריהם, בהתאם לצרכיהם ולגילם. למידע נוסף על מזונות ילדים.
אפשרות לתביעה רטרואקטיביתכן, עד 7 שנים אחורה.כן, עד 7 שנים אחורה.
נימוקים בעד תביעה רטרואקטיבית* צדק משפטי * מניעת עיוות דין * שיפור מצבה הכלכלי של האישה* צדק משפטי * מניעת פגיעה בטובת הילדים * הבטחת תמיכה כלכלית הולמת
נימוקים נגד תביעה רטרואקטיבית* קשיים ראייתיים * פגיעה בהסתמכות * היעדר ודאות משפטית* קשיים ראייתיים * פגיעה בהסתמכות * היעדר ודאות משפטית
המלצות* הידברות ופשרה * ייעוץ משפטי * בחינת נסיבות המקרה* הידברות ופשרה * ייעוץ משפטי * בחינת נסיבות המקרה
גורמים משפיעים על פסיקת בית המשפט* צרכיה הכלכליים של האישה * יכולותיו הכלכליות של הגבר * התנהגותם של הצדדים לאורך זמן * הסכמי גירושין קודמים* צרכיהם של הילדים * יכולותיהם הכלכליות של ההורים * חלוקת זמן הילדים * הסדרי משמורת

הערות:

 • ייתכנו הבדלים בפסיקה בין תביעות מזונות אישה ותביעות מזונות ילדים.

כמה זמן אחורה אפשר לתבוע מזונות

בישראל, ניתן לתבוע מזונות רטרואקטיבית עד 7 שנים אחורה מיום הגשת התביעה. משמעות הדבר היא שאם אדם זכאי למזונות, הוא יכול לתבוע תשלום עבור התקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התביעה.

חשוב לציין שזוהי ההתייחסות הכללית, וישנם מקרים חריגים בהם ניתן לתבוע מזונות רטרואקטיבית עבור תקופה ארוכה יותר. לדוגמה, במקרים בהם הורה נמנע מלספק מזונות לילדיו מתוך כוונה להתחמק מחובתו, בית המשפט עשוי לפסוק מזונות רטרואקטיבית עבור תקופה ארוכה יותר מ-7 שנים.

להלן מספר גורמים המשפיעים על פסיקת בית המשפט בנוגע לתביעות מזונות רטרואקטיביות:

 • תקופת הזמן שחלפה: ככל שתקופת הזמן שחלפה מיום אירוע המקים את הזכות לתשלום מזונות ארוכה יותר, כך יקטן הסיכוי שבית המשפט יפסוק מזונות רטרואקטיביים.
 • התנהגות ההורים: בית המשפט יבחן את התנהגותם של ההורים לאורך זמן, תוך התייחסות לשיתוף הפעולה ביניהם, מידת הדאגה של כל אחד מהם לילדים, נכונותם לשאת באחריות כלכלית ועוד.
 • הסכמי גירושין קודמים: במידה וקיימים הסכמי גירושין קודמים, בית המשפט יבחן את תוכנם ויקבע האם הם משפיעים על זכאותו של אדם לתבוע מזונות רטרואקטיבית.
 • קשיים ראייתיים: ככל שקשה יותר להוכיח את גובה המזונות המגיעים עבור תקופה ארוכה שעברה, כך יקטן הסיכוי שבית המשפט יפסוק מזונות רטרואקטיבית.